Giới thiệu về Hạt bấm mạng RJ45 Cat6 ALANTEK 302-203006-0050

Hạt mạng RJ45 Cat6, Đầu bấm mạng ALANTEK Cat6 Unshield RJ45 plugs loại hạt 2 mảnh dùng kìm bấm mạng loại thông thường- P/N: 302-203006-0050